Kategorije vozila

Statistika govori da je škola „EuroAs“ u vrhu najuspešnijih, kada se radi o polaznicima na polaganju vozačkog ispita.

Pored uspešno položenog vozačkog ispita, njima je od važnosti da svaki polaznik bude dobar vozač koji nikada neće ugroziti ni sebe ni druge učesnike u saobraćaju.

 Из тог разлога „EuroAs“ на свако питање полазника одговора детаљно и разумљиво.

Kategorije za koje se može polagati u ovoj školi:

AM, A1, A2, A, B, C, CE, F

U voznom parku auto škole „EuroAs“ se nalazi devet potpuno novih automobila, traktor sa prikolicama, šest motora….

Savremen i dobar vozni park je od presudnog značaja za kvalitet obuke. Svako vozilo je tehnički ispravno, klimatizovano i udobno.

9x novih automobila

Prikolice

Traktor

6x motora