Svako vozilo je tehnički ispravno, klimatizovano i udobno.

Vozačku obuku sprovodimo u skladu sa Zakonom o saobraćaju i važećim propisima.

Pomno pratimo sve novine u izmenama i dopunama Zakona o saobraćaju, kako bi se na vreme prilagodili i kako bi naše polaznike na vreme instruisali.

 

Sa nama nema greške

Upoznaj nas

Vozačku obuku sprovodimo u skladu sa Zakonom o saobraćaju i važećim propisima. Pomno pratimo sve novine u izmenama i dopunama Zakona o saobraćaju, kako bi se na vreme prilagodili i kako bi naše polaznike na vreme instruisali.

Hvala Vam na poverenju!